My blog has moved!

You should be automatically redirected in 6 seconds. If not, visit
http://beingdesh.com
and update your bookmarks.

Thursday, August 31, 2006

Lage Raho Mamu log...


Ae Bhai hua kya ...
Mamu Log Munna aur Circuit fir aa rela hai. Mamu log sab maze karo. Pichle baar jab yeh lab sabka mamu kiya tha apun pura sixer maare tha picchar dekhne ka.
Apun ko mast lagela tha. Is baar to woh nayi ladki bhi aayeli hai...kya naam hai uska Vidya, mast ladki hai mamu. Chinki se bhi acchi hai.
Apun sacchi bolta hai pichle baar apun khub hasa tha, khub roya tha khub masti maarela tha is picchar main.
Aaj apun jayega raat ka show. Saala kaam kar kar ke bheje ka Hakka noodle ho rela hai. Chalo Mamu log tum sab bhi dekhne jaana.

2 comments:

usg said...

..r ur sure ur not in mumbai?!..
vaise liked your belly and bangalore post..masti chal rahi hogi..i can only imagine what happens when a group of tharkis and baks and mahabaks and desis do in the evenings...that also in a non dry state...

desh said...

non-dry
completely wet boss :-)
me dsurely not in mumbai yaar